ทำไมต้อง Decora

ราวบันไดสำเร็จรูป ราวกันตกสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป ภายใต้ Brand “DECORA” เราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานที่ประกอบเป็น ราวบันได ราวกันตก และบันไดสำเร็จรูปรุ่นต่างๆ ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การคัดแยกคุณภาพ ตลอดจนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆจนมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เราจึงพร้อมที่จะรับประกันความพึงพอใจในตัวสินค้าให้กับลูกค้าทุกๆราย

ตัวแทนจำหน่าย

DECORA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับผู้ที่สนใจและมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับราวบันไดและบันไดที่เป็นลักษณะสำเร็จรูป อาทิ ราวบันได ลูกกรงบันได บันไดวน บันไดสำเร็จรูป ราวกันตก ราวบันไดสำเร็จรูป ซึ่งสินค้าที่เป็นราวบันไดเหล่านี้จะไม่เน้นการใช้เครื่องเชื่อม งานเหล่านี้ในเมืองไทยเรายังไม่มีผู้ที่ทำธุรกิจเฉพาะทางด้านนี้อย่างชัดเจน และจริงจัง

เกี่ยวกับเรา

DECORA บุกเบิกตลาดที่เน้นสินค้าราวบันไดและบันไดที่เป็นลักษณะสำเร็จรูป เพราะเรามองถึงความต้องการของผู้ซื้อผู้ใช้ในปัจจุบัน ว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านและไม่มีเวลาศึกษา รวมถึงไม่มีเวลามาติดตามดูผลงาน สินค้ากลุ่มของเราจึงเน้นมาตรฐาน


ราวบันได BL517
ลูกกรงบันไดสำเร็จรูป BL517 ราวบันได สำเร็จรูป

ราวบันได BL

ราวบันได EL317
ลูกกรงบันไดสำเร็จรูป EL317 ราวบันได สำเร็จรูป

ราวบันได EL

ราวบันได รหัส GL
ลูกกรงบันไดสำเร็จรูป GL

ราวบันได รหัส GL

ราวบันได รหัส IL
ลูกกรงบันไดสำเร็จรูป IL

ราวบันได รหัส IL

บันได ST101
บันไดสำเร็จรูป บันไดแกนเดี่ยว ST101

บันได ST101

บันได ST 201
บันไดแม่คู่ ST201

บันได ST 201

บันไดวน ST301
บันไดวนไม้ ST301 บันได ราวบันได สำเร็จรูป

บันไดวน ST301

บันไดวน ST302
บันไดวนไม้แผ่นรองเหล็ก ST302 บันได ราวบันได สำเร็จรูป

บันไดวน ST302