DECORA ราวบันได ราวกันตก
เดคอร่า เป็นผู้บุกเบิก ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ราวบันได ราวกันตก และราวติดผนัง
ที่เป็นลักษณะสำเร็จรูปมากว่า 10 ปี ด้วยการออกแบบปรับลดขั้นตอน
และเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง โดยจะคำนึงถึงไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของผู้บริโภค ที่เน้นความ
สวยงาม สะดวกรวดเร็ว ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง
ที่มีความแข็งแรงทนทานและดูแลรักษาง่าย จนคุณสามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ผลิตภัณฑ์ของ DECORA ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
บริษัทรับสร้างบ้าน โครงการบ้านจัดสรรที่มี ชื่อเสียง รวมทั้งได้รับความไว้วางใจ
ให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน HomePro หลายสาขา

กิจกรรม - ข่าวสาร
ราวบันได ราวกันตก เดคอร่า
โดดเด่นด้วยแนวคิดแนวใหม่ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ลักษณะสำเร็จรูป
เน้นความสะดวกรวดเร็ว
จากการออกแบบปรับลดขั้นตอน
และเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง
รวมถึงการ
เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง
ที่มีความแข็งแรงทนทาน
และดูแลรักษาง่าย

มุมนักดีไซน์
ดาวน์โหลดแบบราวบันได ราวกันตก